Home » Portfolio foto's » landbouw

Foto's en video's land/tuinbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
Besturing voor mestverhitting + datalogging

Een mestverhitter brengt de mest op een bepaalde termpratuur. Dit wordt compleet gelogd en na een uur komt er een vrijgave zodat de bak leeg geladen kan worden. Alles wordt gelogd in een pdf file en kan zo uitgelezen worden.

 

 

 

 

Besturingskast voersysteem

Deze kast verzorgt dat de varkens in de stal compleet automatisch gevoerd worden

 

 

 

Besturingskasten folie op/afrolmachine

Deze kasten regelen de aanvoer van de te vullen folie.
Op de kasten kan ingesteld worden hoeveel meter er gerold moet worden en de actuele capaciteit en tijd wordt allemaal gelogd en weergegeven.
De snelheid van de af- en oproller is traploos regelbaar.

 

 

 

 

Besturingskast voersysteem

Kast voor voersysteem automatisering in varkenstal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besturingskast vaste mestpers
Deze pers pompt stro gemengd met mest van de koeienstal naar een opslag daarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besturingskast mestkleppen systeem

Besturing kleppen systeem voor automatisch aflaten van mest en het wegpompen daarvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Besturing voor aan- en afvoer aspergesorteermachine.

De kratten vol aspergers lopen automatisch naar de soorteermachines toe en de lege kratten gaan retour over een andere baan